Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Thông tư số 32 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư số 32 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chi tiết nội dung thông tư xem tại đây

Gửi thảo luận