Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Thông tư 51/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư 51/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư 51/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc Quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chi tiết nội dung thông tư xem tại đây

Gửi thảo luận