Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Thông tư liên tịch số 56/TTLT-BYT-BNV Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông tư liên tịch số 56/TTLT-BYT-BNV Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Ngày 29 tháng 12 năm 20115, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày  15  tháng  02  năm 2016.

Bãi bỏ quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành y tế tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chi tiết nội dung thông tư liên tịch số 56 xem tại đây

Gửi thảo luận