Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Thông tư số 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 về việc ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

Thông tư số 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 về việc ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

Ngày 14 tháng 02 năm 2104 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BYT về việc ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

Nội dung chi tiết thông tư xem tại đây

Gửi thảo luận