Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Thông tư số 33 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Thông tư số 33 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 33 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Chi tiết nội dung Thông tư xem tại đây

Gửi thảo luận