Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Tinh gọn bộ máy ngành Y: Giảm lượng cần đi đôi với nâng chất:(p1) Giải pháp cụ thể, hành động quyết liệt

Gửi thảo luận