Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Nổi bật » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Tinh gọn bộ máy ngành Y- Giảm lượng cần đi đôi với nâng chất:(p2) lượng đổi, chất chưa đổi

Gửi thảo luận