Trang chủ » Nổi bật » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Toàn văn báo cáo tham luận của TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Hội nghị sơ kết thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Toàn văn báo cáo tham luận của TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Hội nghị sơ kết thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Sáng 19 tháng 07 năm 2016, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Sơ kết  thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ và triển khai cơ sở y tế “Xanh – sạch – đẹp ” hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Tại Hội nghị TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo sơ kết  kết quả của các hoạt động đã triển khai liên quan đến thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo nội dung Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015

IMG_5280

TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Hội nghị

Dưới đây là toàn văn báo cáo tham luận

1. Bài 1-A.Tác trinh bay BC tại HN – 16-9

2. Bản cuối Báo cáo (19.7) So kết A.Tác trình bày

Gửi thảo luận