Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Triển khai xây dựng dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Triển khai xây dựng dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

 Thực hiện Nghị định số 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Vụ Tổ chức cán bộ đã triển khai các xây dựng: (1) Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; (2) Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh quản lý (Giám đốc và Phó Giám đốc) của Sở Y tế và tổ chức các hoạt động:

1. Tổ chức họp giữa Vụ Tổ chức Cán bộ- Bộ Y tế và Vụ Tổ chức Biên chế- Bộ Nội vụ  để thống nhất quan điểm và phương pháp tổ chức thực hiện việc chuẩn bị triển khai xây dựng Thông tư Liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, huyện ( ngày 22/5/2014)

2. Gửi công văn cho 63 Sở Y tế nhằm: (i) đánh giá nhanh thực trạng mô hình tổ chức y tế địa phương; (ii) thực trạng và đề xuất tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế (ngày 30/5/2014)

3. Họp liên Bộ giữa lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì ( ngày 26/6/2014)

4. Xây dựng Phiếu xin ý kiến và Dự thảo Thông tư liên tịch(27/6-6/7/2014)

5. Gửi công văn đề nghị 63 UBND cấp tỉnh góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch và trả lời Phiếu xin ý kiến về hệ thống tổ chức y tế địa phương ( ngày 7/7/2014)

6. Tổ chức 3 Hội thảo để xin ý kiến góp ý cho 02  Dự thảo Thông tư và trả lời Phiếu xin ý kiến về hệ thống tổ chức y tế địa phương và tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tê ( 7-15/7/2015).

– Khu vực phía nam tổ chức tại Cần Thơ, gồm 12 tỉnh: Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu

– Khu vực Miền trung, Tây Nguyên tổ chức tại Khánh Hòa,gồm 9 tỉnh:Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Kon Tum, Lâm Đồng

– Khu vực phía Bắc tổ chức tại Phú Thọ, gồm 11 tỉnh: Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình, Hải dương, Hà Nam,Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Cạn,

Thành phần: mỗi tỉnh mời 12 đại biểu gồm: Lãnh đạo Sở Y tế, Phòng TCCB – Sở Y tế, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn thực phẩm, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, 01 Ủy ban nhân dân cấp huyện, 01Phòng Y tế: 01 đại biểu, 01Bệnh viện huyện, 01Trung tâm Y tế huyện.

Tổng số đại biểu tham dự là 390 đại biểu đến từ 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các hoạt động tiếp theo:

1. Đăng Dự thảo Thông tư trên website của Bộ Y tế để xin ý kiến rộng rãi (10/8/2014)

2. Hội thảo với các Bộ, ngành liên quan và các chuyên gia (15/8/2014)

3. Chỉnh sửa, và hoàn thiện Thông tư liên tịch (20/8/2014)

4. Trình Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ nội vụ ban hành (30/8/2014)

Dưới đây là một sốn hình ảnh của hoạt động

20140715_120035

Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo hội thảo

20140707_084703

Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hội thảo tại Cần Thơ

20140707_101847

Ông Phạm Văn Tác Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giải đáp các ý kiến các thành viên                    tham dự hội thảo 20140711_084116

Hội thảo tại Khánh Hòa

20140715_085010

Hội thảo tại Phú Thọ

20140715_100647Gửi thảo luận