Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Truyền hình thông tấn: Thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Truyền hình thông tấn: Thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Vừa qua, Truyền hình thông tấn hiện phóng sự với chủ đề “Thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng tới sự hài lòng của người bệnh”  , trong đó có phỏng vấn TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Dưới đây là nội dung phóng sự

Gửi thảo luận