Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » VTC1: Đánh giá chất lượng bệnh viện dựa vào mô hình thân thiện

VTC1: Đánh giá chất lượng bệnh viện dựa vào mô hình thân thiện

(nguồn VTC1)

 

Gửi thảo luận